CENTRUM DENTYSTYCZNE to zakład rozwijający się dynamicznie od 20 lat. 

Na co dzień w zakresie uzębienia:

KONSULTUJE   DORADZA   PLANUJE   ZAPOBIEGA   LECZY   IMPLANTUJE   PROTEZUJE   WYBIELA   UPIĘKSZA   SZKOLI

Wszyscy pracownicy Centrum Dentystycznego posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, poparte zdobytymi stopniami specjalizacyjnymi, naukowymi oraz wieloletnią praktyką zawodową.

W ramach Centrum Dentystycznego funkcjonuje Pracownia Techniki Dentystycznej oraz Pracownia RTG.

Pracownia Protetyczna współpracuje również z wieloma innymi gabinetami, które nie mają własnego zaplecza protetycznego.

Od roku 2011 Pracownia wykonuje korony i mosty pełnoceramiczne  na podbudowie z tlenku cyrkonu LAVA.

Zakład dysponuje własnymi środkami transportu, dzięki temu prace protetyczne sprawnie i szybko są dostarczane oraz odbierane z innych placówek dentystycznych.