Dzięki realizacji unijnego projektu , Zakład Stomatologii i Protetyki oferuje pacjentom kompleksowe rozwiązania w dziedzinie cyfrowej stomatologii; od wycisku cyfrowego wykonanego skanerem wewnątrzustnym, poprzez projektowanie CAD skanerem laboratoryjnym i produkcję CAM za pomocą frezarki CNC, do gotowej protezy dentystycznej .

Ma to bezpośrednie przełożenie na jakość , precyzję wykonywanych prac i komfort dla pacjenta.

zadzwoń